R.K. Wieker Fanfare

Nieuwe voorzitter

Image title

Per 1 maart van dit jaar heeft de Wieker Fanfare een nieuwe voorzitter: Alain Rutten. Nu hij in deze tijd niet de gelegenheid krijgt om zichzelf ‘live’ bij het publiek te introduceren, doen we dat graag op deze manier middels een aantal vragen:


Stel jezelf eens voor…

Mijn naam is Alain Rutten, 52 jaar geleden geboren in Wolder, getrouwd met Monique, samen wonen we in Heugem en hebben we een zoon van 17 en een dochter van 21.


Wat is je muzikale achtergrond?

Op latere leeftijd heb ik een trompet in mijn handen gekregen en enkele muzieklessen gevolgd waarna ik met plezier heel wat jaartjes bij een Zaate Herremenie heb gespeeld. Mijn muzikale kwaliteiten zijn echter van dien aard dat als ik een instrument in mijn handen heb en hier geluid uit wil laten komen, ik eerst de noten heb moeten ontcijferen op de partituren, zodra ik bij ongeveer de 10e noot ben is meestal de rest van het muziekgezelschap bij de laatste noot..


Wat is je connectie met Wyck?

Waar ik in mijn vrije tijd ook naar toe ga, mijn start is altijd bij de Wiekeneer in de Wycker Brugstraat. Verder heb ik op de St. Maartenslaan de Oude Ambachtsschool nieuw leven ingeblazen en begeleid ik daar dagelijks een behoorlijk aantal ‘startups’. De toekomst van Nederland wordt dus gevormd in Wyck.


Waarom de Wieker Fanfare?

Enkele van mijn vrienden spelen al jaren bij de Wieker Fanfare. Iedere keer dat ik hen al spelend tegenkwam keek ik jaloers naar dit geweldige muziekgezelschap. Toen zij zich lieten ontvallen dat de Wieker Fanfare versterking in het bestuur zocht, heb ik geen seconde hoeven nadenken.


Waarom de voorzittersrol?

Na enkele maanden in het bestuur zitting genomen te hebben kreeg ik de mogelijkheid om deze rol, die al jaren interim was ingevuld, verder vorm te geven en nu heb ik als ‘frisse buitenstaander’ de taak om de fanfare naar de volgende 75 jaarstermijn te loodsen.


Wat is je doel voor de Wieker Fanfare?

De muziek en de gezelligheid te koesteren en ons presenteren aan de bewoners en de gemeenschap in en buiten Wyck bij feestelijke activiteiten en daarbij voor een breed publiek allerlei muziekgenres ten gehore te brengen.


Heb je daarvoor nog wat nodig?

Alhoewel we een goede bezetting hebben zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden, zowel jong als oud is bij ons welkom, bij ons zit niemand op de reservebank en eenieder kan na een paar goede repetities onderdeel zijn van de Wieker Fanfare! Daarnaast willen we onszelf tijdens ons jubileumjaar in 2022, presenteren in nieuwe uniformen. Een team van enthousiaste vrijwilligers binnen de fanfare is aan de slag gegaan om hier de middelen voor bij elkaar te krijgen. Ze waren net goed op dreef toen er geen evenementen meer konden plaatsvinden, dus ook niet de evenementen waarmee zij geld bij elkaar wilden krijgen voor het uniformenfonds. Hierbij kunnen we dus zeker nog wat ondersteuning, in welke vorm dan ook, gebruiken. Meer informatie hierover is te vinden op www.vrunvdwf.nl

Ik hoop dat we elkaar snel in het Wyckse zullen tegenkomen!


Meer informatie

Op www.wiekerfanfare.nl vindt u meer informatie over de vereniging en de activiteiten die voor en door leden georganiseerd worden.

Het fanfare-orkest repeteert elke zondagochtend van 10 tot 12 uur en het jeugdorkest heeft elke twee weken op zondagochtend repetitie van 9.30 tot 10.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Pelzer, vice voorzitter: 043 3636873.