R.K. Wieker Fanfare

De Wieker Fanfare St. Franciscus

Jeugdopleiding

Als fanfare willen wij graag mee werken aan de muzikale vorming van uw kind. En zijn wij van mening dat dit de ontwikkeling van uw kind in positieve zin zal beïnvloeden. Aan de leerlingen van de basisschool van Wijck hebben een uniek lesprogramma aangeboden. De pupillen leren middels een speciaal ontwikkelde lesmethode de notenleer onder de knie te krijgen. Nadat de leerlingen deze lessen hebben gevolgd, wordt bekeken of zij kunnen doorstromen naar de muziek opleiding van Kumulus. Waarna zij door zullen stromen naar het fanfare orkest of de drumband.In het jaar 2012 hopen wij onze jeugdopleiding ook te verzorgen i.s.m. andere basisscholen binnen Maastricht.

Als fanfare zijn wij ook bereid mee te investeren in de kosten voor deze opleiding. Indien er interesse van u zoon of dochter is in onze jeugdopleiding, dan maken wij graag tijd voor u. om u van alle informatie te voorzien.

Ja, ik wil graag een persoonlijk gesprek inzake de jeugdopleiding

Historie

Volgens de overlevering was het Pater Serapion die de organisatoren van een missie-fancy-fair in Wyck verzocht een aantal muzikanten te charteren die de communicanten muzikaal vanaf het wijkhuis naar de kerk zouden begeleiden. Het waren de heren A. Smits, G. Heuts en Th. Loontjens, waarvan laatstgenoemde hardop de conclusie uitsprak “we moeten maar een fanfare oprichten”!

Een ander verhaal vertelt, dat toen de familie Ubachs 25 jaar getrouwd waren besloten een dozijn vrienden het bruidspaar een muzikale hulde te brengen. Dat viel vooral ook bij de betreffende muzikanten zo in de smaak en zij besloten verder samen te blijven spelen; daarbij kregen zij van anderen steun en werden uiteraard door pater Serapion daarin geëntameerd, die trouwens ook derden aanspoorde dit initiatief te steunen. Muzikanten en belangstellenden vonden elkaar en op 21 april 1947 werd besloten een fanfare op te richten. Deze R.K. Wieker Fanfare “St. Franciscus” werd een feit tijdens de oprichtingsvergadering op 14 juli 1947, tijdens welke de datum 21 april 1947 als oprichtingsdatum werd aangenomen en de statuten werden vastgesteld.Het duurde nog tot 4 februari 1949 alvorens de koninklijke goedkeuring werd verleend per koninklijk besluit op 23 juni 1949 en wel aan de R.K. WIEKER FANFARE “ST. FRANCISCUS” gevestigd te Wijk, gemeente Maastricht. Om aan startkapitaal te komen leenden de leden van het bestuur een bepaald bedrag aan de kersverse fanfare, de voorzitter en medeoprichter A.Smits stelde een bedrag van ƒ 2000,= en de bestuursleden ieder ƒ 1000,= ter beschikking. Uit het verslag van de eerste jaarvergadering over 1948 blijkt dat de praktische muzikale activiteiten begonnen met 8 geleende muzikanten met instrumenten. Na één jaar echter kon de Wieker Fanfare reeds trots melden de beschikking te hebben over 36 muziekinstrumenten, 6 trommels, 1 grote trom met klaters, 35 houten lessenaars, in eigen kring “pupiters”genaamd, 1 muziekkast, 2 vaandels en 45 uniformpetten. De bestuursleden sprongen vaker bij wanneer er zich problemen aandienden, waarvoor het korps niet stande pede een oplossing had. Zoals het kopen van de hoognodige instrumenten. Soms waren er minder prettige akkefietjes en zag het bestuur zich wel eens verplicht leden te ontslaan.

In de eerste jaren (rond 1957) werd de R.K. Wieker Fanfare “St. Franciscus” wel eens het zaate famfaarke genoemd –de “zaate herremeniekes” moesten toen nog worden uitgevonden- naar aanleiding daarvan merkte Pater Serapion op, dat muziek en klinkende glazen bij elkaar hoorden. In 1952 werd door de korpsleden op de jaarvergadering gesteld dat de Wieker Fanfare volwassen was geworden en dat de leden zich ook hierna diende te gedragen, en het moet gezegd tot op heden wordt het uniform door de leden met trots en ere gedragen. Ook werd de muzikale vormingen van jonge leden in eigen hand genomen en werden bijdrage verstrekt aan de leerlingen die op de muziekschool les namen. Hierdoor kunnen er steeds nieuwe jonge leden met een goede muzikale vorming in het korps hun opwachting maken.De Fanfare heeft vanaf 1947 tot heden 6 voorzitters gekend namelijk A. Smits 1947 tot 1963, H. Hollanders 1963 tot 1981, P. Stegen 1981 tot 1993, T. Miesen 1993 tot 1998, Martine Pelzer 2000 tot 2005.

De Wieker Fanfare wist zich een vaste plaats tussen de Maastrichtse muziekkorpsen te veroveren. Ook op bondsconcoursen werd goed gepresteerd, in Ittervoort in 1963 werd een 1e prijs met promotie naar de afdeling uitmuntendheid gehaald. Om geld bij elkaar te krijgen werden er diverse activiteiten opgezet zoals o.a. In 1971 een 45 toeren plaatje. Dit plaatje, 1000 stuks, was een jaar later uitverkocht. En zo waren er meerdere activiteiten om geld binnen te krijgen, zoals onder andere loterijen, rommelmarkten, concerten, organiseren van solisten concoursen en in de moderne tijd het maken van een CD en andere activiteiten.

Het eerste uniform 1956, foto 1959: Als eerste herkenbare outfit was de “petrolsmöts” (de oliemannen met hun karretjes met petroleum langs de deuren gingen hadden dit soort hoofddeksels op). Het eerste echte uniform kwam er in 1956, 9 jaar na de oprichting. Het huidige uniform 1987In 1972 was de fanfare toe aan nieuw uniformen en er werd gekozen voor het uniform van de Britse marine in de (toenmalige ) Engelse koloniën. Dit verklaart waarom de Wieker Fanfare met een tropenhelm getooid op straat verschenen. Het mooie martiale uniform betekende een grote verbetering van het imago van het korps. In 1987, bij het 40-jarig jubileum kreeg het korps de huidige prachtige outfit, waarmee ze overal de show stelen. De uniformen werden gemaakt door de Maastrichtse Firma Janfré, de uitmonsteringen op koppel en helm door de eveneens Maastrichtse onderneming Berentzen, het leerwerk door de Wiekenaar Cerfontaine, de draagtasjes werden geleverd door Hobson & Sons en de helmen door Everith W. Vero & Co Ltd, beiden uit Engeland.